kancelaria
MASZ PYTANIE POTRZEBUJESZ KONSULTACJI ZADZWOŃ

Prawo Karne

Nasi adwokaci świadczą szeroko rozumianą pomoc prawą w zakresie prawa karnego i karnoskarbowego, jak również w postępowaniu w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania. W szczególności nasze działania w zakresie prawa karnego polegają na:

 • obronie osób podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję, prokuraturę, Straż Graniczną, ABW, CBA,
 • obronie oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
 • obronie obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przed sądami grodzkimi,
 • obronie skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku,
  w tym w postępowaniu o odroczenie wykonania kary, uzyskanie przerwy w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • reprezentowaniu osób pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) przed organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości,
 • reprezentowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Prawo Cywilne

Udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z różnych stosunków cywilnoprawnych, w szczególności stosunków obligacyjnych (umów), jak i ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami innych stron tych stosunków. Nasi adwokaci udzielają szeroko rozumianej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, w tym:

 • rzeczowego, dotyczącego nieruchomości,
 • obligacyjnego, dotyczącego roszczeń wynikających z umów,
 • spadkowego,
 • wieczysto-księgowego,
 • spółdzielczego i lokalowego.

Nasze działania w zakresie prawa cywilnego polegają w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych w zakresie stosunków cywilnoprawnych,
 • sporządzaniu projektów umów,
 • doradztwie w zakresie negocjacji umów,
 • opracowywaniu pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowaniu stron w cywilnym postępowaniu sądowym,
 • reprezentowaniu klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasi adwokaci z powodzeniem podejmują się prowadzenia wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności zaś spraw o:

 • rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • powierzenie sprawowania i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • odpowiedzialności małżonka za długi drugiego małżonka,
 • podziału majątku dorobkowego po ustaniu małżeństwa.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Oferta Kancelarii obejmuje fachową i praktyczną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów pracowniczych. Usługi obejmują w szczególności:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę,
 • formułowanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym.

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa w obrocie nieruchomościami. Nasze działania w tym zakresie polegają w szczególności na:

 • ustalaniu i analizie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów zbycia nieruchomości,
 • prowadzeniu postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi,
 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu budynków i lokali oraz dzierżawy nieruchomości,
 • obsłudze prawnej inwestycji budowlanych,
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości.

Prawo gospodarcze i prawo spółek

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną związaną z prowadzeniem przez naszych klientów działalności gospodarczej. Doradztwo prawne polega na doraźnych usługach oraz stałej obsłudze prawnej. Oferowane w tej dziedzinie usługi obejmują w szczególności:

 • pomoc prawna w zakresie tworzenia spółek osobowych i kapitałowych, w tym: formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • sporządzanie wniosków o rejestrację podmiotu oraz wniosków wprowadzających zmiany
  w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc prawna w zakresie zwoływania, przygotowywania oraz prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych
  i zarządu,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji handlowych i mediacji,
 • czynność prawne zmierzające do zapewnienia ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw oraz dochodzenie roszczeń z tytułu jej naruszenia,
 • >reprezentowanie strony w postępowaniu przed sadem gospodarczym we wszystkich instancjach.

Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności

Nasi adwokaci zapewniają Państwu udział na etapie postępowania egzekucyjnego przed sądem i komornikiem. Dzięki ścisłej współpracy z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi oferujemy naszym klientom pomoc prawną związaną z odzyskaniem wszelkich należności pieniężnych.

Kontakt

Kancelarie Adwokackie
Sosnowiec, ul. Targowa 8
(I piętro, wejście w bramie)

telefon:
32 266 14 48

telefon kom:
502 133 700
(adw. Paweł Kapral)
email:
kontakt@adwokat-kancelaria.net.pl

Obraszary Praktyki