MASZ PYTANIE POTRZEBUJESZ KONSULTACJI ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zakres Usług

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie projektów umów, opinii i analiz prawnych a także podstawowych pism procesowych jak pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, odwołanie, zażalenie, skarga kasacyjna, prywatny akt oskarżenia itp.,
  • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  • reprezentowanie osób fizycznych i klientów instytucjonalnych w sprawach administracyjnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych przed wszystkimi organami państwowymi, organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania,
  • pełna obsługa w zakresie windykacji wszelkich należności,
  • zastępstwo prawne i procesowe w toku prowadzonych sporów sądowych
    i pozasądowych,
  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych